round2.

$QQXDO�5HSRUW$QQXDO�5HSRUW %DOGZLQ &������ 5RXQG���’HF������������%DODQFH�6KHHW�'(),1,7,216��&RPPRQ�6L]H��7KH�FRPPRQ�VL]H�FROXPQVLPSO�UHSUHVHQWV�HDFK�LWHP�DV�D�SHUFHQWDJH�RI�WRWDODVVHWV�IRU�WKDW�HDU��&DVK��